Byenveni sou Kreyonomi

Se yon blòg vilgarizasyon syantifik, an kreyòl

Byenveni !

Mwen se Stevens Azima. Objektif prensipal mwen nan Kreyonomi se ofri yon espas kote tout koze syantifik (kit li senp kit li wo nivo) ka debat an kreyòl yon fason ki entuitif e ki pale ak moun ki pa fòme nan domèn nan e ki an menm tan ase rich pou enterese sila ki pi konèsè yo.

%d blogueurs aiment cette page :