Nou lage: Ti kozri ak Yves-Marie

Sa pral fè 6 mwa depi nou lanse Kreyonomi Podcast. Pòdkas la te demare ak yon ribrik ekonomi pou sezon 1 an e jodi a m ap anonse ribrik sa bout. Jodi a m ap inogire, san prezans laprezidans, sezon 2 pòdkas la, ki pral konsantre sou fonksyònman sosyete a.

Men, anvan nou pale de sezon 2 a, fòk nou di se pa ti wout non nou bat depi lò pòdkas la lanse a. Nou rive manyen ni mikwoekonomi, ni makwoekonomi, ni ekonomi devlopman, ekonomi eksperimantal ak ekonomi konpòtman, sosyoloji ekonomik, kouran nouvo ekonomi enstitisyonèl la san bliye plizyè analiz aplike sou Ayiti (sibvansyon gaz la, dyaspora, todchanj ak labank, koz povrete ann Ayiti). Tout sa, nan espas 6 mwa, ak 6 epizòd.

M ka di m satisfè, malgre se te yon wout ki chaje pikan e ki mande pou w pa sispann amelyore w. M ap remèsye tout moun ki te ankouraje emisyon an ansanm ak envite nou yo tou. E ou menm, kisa w panse de pòdkas la? Kisa ki ta ka amelyore? Ki epizòd prefere w?

Menm si nou pa t toujou antre an pwofondè nan tout kesyon yo, achak fwa, nou te eseye louvri yon pòtay ki ase laj pou pèmèt moun k ap koute yo chèche konn plis. Li pa enposib nonplis pou alavni nou konsakre yon sezon sou yon sijè byen presi nan ekonomi pou nou dekòtike l pak an pak. Men pou kounye a, nou pral pase nan yon lòt faz.

Menm jan nou te fè pou ribrik ekonomi an, nan nouvo sezon sa, sezon 2 a, nou pral kouvri yon latriye sijè ki, lè w met tout ansanm, ap ba w yon vizyon lajman laj sou sosyete ayisyen an, sou fonksyònman moun ak lasosyete an jeneral. Se nan nouvo avanti sa a, nouvo vwayaj sa a, m ap envite tout lektè blòg yo nan sezon 2 pòdkas la.

Sa w panse si w tou rezève plas ou sou Youtube depi kounye a pou w ka jwenn avètisman lè premye epizòd la ap kòmanse, jedi 3 desanm a 7è pm. Tou pwofite abone chèn Youtube la. M ap rankontre Yves-Marie Exumé, ki gen yon bèl ti blòg ki rele Pieds Poudrés, vin bat bouch ak nou sou vizyon pa l sou rapò fanm ak gason nan sosyete a ak sou (mal)fonksyònman sosyete a an jeneral. Anpil pawòl pral pale… Si w prefere patisipe sou Zoom pou w ka poze kesyon yo nan mikwo, ou ka jis konsève lyen Zoom sa a.

Se vre mwen ekri mwens biyè depi kèk tan, men se pa akoz pòdkas la. Okontrè, pòdkas la ede m rete konekte ak nou, omwen yon fwa chak mwa. Lè sa posib, mwen ekri yon ti tèks oswa plizyè menm pou m apwofondi sa ki te di nan pòdkas la. Sèl sa m ka di, malgre pil konplikasyon pandemi an pote mete sou tèz doktora m nan ki pa lwen fini (yon jou n a pale de sa), m ap travay di pou m pibliye pi souvan e yon fason ki regilye (m chaje bagay pou m di).

Nan menm lojik ofri nou plis kontni regilye a, depi kounye a plizyè epizòd nan sezon 2 a gentan pwograme. Pou sezon 2 a, m ap sitou resevwa envite, e se ap toujou moun ki maton nan domèn nan. M panse sa se yon bèl okazyon pou nou dekouvri kèk bèl tèt peyi a genyen, ki pa fòseman moun nou abitye wè nan medya tradisyonèl yo. Men kalandriye layv yo soti mwa desanm 2020 an rive mas 2021. Gen pwogram jiska fen ane 2021 an, ofiramezi n ap fin antann ak envite yo, n ap aktyalize kalandriye sa a. Paske, menm si yo pa nan lis la pou kounye a, nou pa ta ka pale de sosyete san nou pa pale de relijyon, pwostitisyon, diskriminasyon sou baz koulè po, epistemoloji ak sosyoloji. M ap reflechi petèt ta dwe gen yon epizòd sou maladi mantal ak « moun fou » tou. Tout jan se ap okazyon pou nou pale yon seri koze yo pale souvan. Nan kalandriye pi ba a (n a eskize m pou angle a), klike sou evènman yo nan chak mwa pou w ajoute yo nan kalandriye pa w. Lyen Zoom yo tou deskripsyon yo chak epizòd.

Randevou kase.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s