Solidarite peyizan

Solidarite peyizan: nou pa ase pale de sa. Se pandan m tonbe sou yon ti videyo sou Facebook la m sonje sa.

Nan videyo a, ou ka wè yon pil moun k ap soti An Palmis, ki mobilize pou al pote manje (bannann, zaboka, melon, manyòk…) sou bourik bay moun nan Pwent Sab sou Zile Kayimit. Kat pi ba ka ede nou wè pi byen zòn y ap pale yo.

Gen 4 bagay ki pase nan tèt mwen pandan m ap gad videyo a:

1) Sa fè m sonje èd manje yo pa fòseman soti Pòtoprens ak nan gwo vil yo. Milye riral la gen anpil solidarite anndan l tou.

2) N ap pote èd manje sot nan gran vil yo ak sot nan dyaspora a, se byen. Men kòman nou ka plis pran an kont abitid manje moun yo an fonksyon zòn yo, depi sa posib?

3) Kòman nou ka fè pou manje n ap met nan kit yo, depi sa posib, soti anndan peyi a, ki vle di manje peyi a pwodui? Kon sa, pandan n ap ede, nou t ap tou ankouraje pwodiksyon lokal la. Si grès kochon an te ka kuit kochon an, se t ap sa nèt, kon di ekspresyon an.

4) Kòman tou nou ka evite twòp anbalaj plastik ki riske al polye zòn riral ki te petèt pwoteje jiska prezan?

Sou dènye pwen sa, m te mande Milda Eugène, k ap etidye enjeniri enèji renouvlab yo nan peyi Meksik, ki sa li panse. M te mande l sa l panse sou enpak anviwònmantal èd y ap pote pou moun tranblemanntè 14 dawou 2021 an te afekte yo. Men repons li:

Wi, se vre. Gen ijans pase ijans. Men tout pawòl bon pou pale.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s