Article mis en avant

Abse sou klou: tranblemanntè 14 dawou, Grace, kriz agrikòl ak lamanjay nan Gran Sid la

Konparezon 12 janvye ak 14 dawou yo gendwa pa pi bon linèt pou nou konprann gravite tranblemanntè ki sot pase a. Gen fason nou ka gade sa k sot pase a k ap montre te toujou gen ijans e menm apre ijans sa ap toujou gen ijans (si anyen pa fèt). Continuer de lire Abse sou klou: tranblemanntè 14 dawou, Grace, kriz agrikòl ak lamanjay nan Gran Sid la

Article mis en avant

COVID-19: ti chif Ayiti afiche yo kache yon lòt reyalite, dapre yon pwofesè nan Howard University

Dapre yon konparezon Doktè Serge Madhère fè, kantite ka COVID-19 ki konfime Ayiti a ba se vre, men maladi a penetre epi tiye moun nan popilasyon an a yon nivo ki wo lè nou konpare Ayiti ak lòt peyi nan rejyon an. Continuer de lire COVID-19: ti chif Ayiti afiche yo kache yon lòt reyalite, dapre yon pwofesè nan Howard University