Wi ka non: strateji « ban m prèv » la pou andyoze ti fi nan Site Solèy

Malerezman, plen obstak sou wout timoun yo, espesyalman ti fi, ki ka anpeche yo espere yon demen miyò. Youn nan obstak sa yo se lè ti fi tonbe ansent pandan adolesans yo. Atik la montre jan, menm nan ka kote yo te parèt dakò kouche ak mesye ki ansent yo a, an reyalite konsantman sa a konn byeze e kache gwo manipilasyon sikolojik.

Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou)

Nou te li tèks sa a pou ou Le travail du genre, les sciences sociales à l’épreuve des différences de sexe. (Introduction) –Jacqueline Laufer , Margaret Maruani, Catherine Marry an 2003 Ou kapab telechaje grenn atik n ap kòmante a la: Tèks sa a se entwodiksyon yon liv kolektif otè plizyè disiplin te met ansanmLire la suite « Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou) »