Remèd SIDA: yon match biznis-lasante

Se sitou sou yon ankadre nan liv Bénassy-Quéré et al. (2012) la, « Politique économique », biyè sa a chita. Soti nan lane 2000 rive nan lane 2010, pri tretman kont maladi SIDA bese soti 10 000 USD pou rive nan 116 USD, pou chak malad, yon degrengolad ki reprezante prèske 99% kantite kòb sa te konn koute an 2000 lan. Youn nan rezon degrengolad pri sa, … Continuer de lire Remèd SIDA: yon match biznis-lasante