Article mis en avant

Lwa demann, lèt bebe ak lòt jimnastik

Analiz sa yo ka trè pètinan nan peyi tankou Ayiti. Lè lavi a vin pi chè, nou pa dwe kouri konkli moun yo konsome mwens nan pwodui premye nesesite yo. Sa ka menm rive yo konsome plis. Men lè kon sa, sa gen konsekans sou lòt pwodui yo te petèt konn konsome pou bon plezi oswa paske yo bon nan bouch. Continuer de lire Lwa demann, lèt bebe ak lòt jimnastik

Article mis en avant

Bwasewo Ayisyen lè peryòd zafra nan Dominikani

NHCR montre tou gen yon veritab rezo mafya, polisye ak militè ki ap viv sou do malere Ayisyen ki nan koupe kann yo, soti sou travèse fwontyè rive nan batey yo. Gen rechèch pi resan tou ki fèt sou sa ki montre Ayisyen nan batey yo toujou ap viv gwo diskriminasyon, epi gen liv foto ki pibliye ki montre kondisyon moun nan Batey yo atravè yon seri foto ki alafwa byen pran e tris. M te gen chans tonbe sou youn, e dlo te prèt pou sot nan je m. Continuer de lire Bwasewo Ayisyen lè peryòd zafra nan Dominikani