Article mis en avant

Abse sou klou: tranblemanntè 14 dawou, Grace, kriz agrikòl ak lamanjay nan Gran Sid la

Konparezon 12 janvye ak 14 dawou yo gendwa pa pi bon linèt pou nou konprann gravite tranblemanntè ki sot pase a. Gen fason nou ka gade sa k sot pase a k ap montre te toujou gen ijans e menm apre ijans sa ap toujou gen ijans (si anyen pa fèt). Continuer de lire Abse sou klou: tranblemanntè 14 dawou, Grace, kriz agrikòl ak lamanjay nan Gran Sid la

Bese tèt ou: yon refleksyon sou kilti obeyisans je fèmen ann Ayiti

Tandans pou suiv otorite a se yon bagay ki sanse lakay nou tout alawonnbadè. Se pa fòseman yon defo; men, nan listwa limanite sa lakoz anpil dega, sitou lè se yon obeyisans je fèmen. Gen omwen 4 gwo eksperyans sikoloji sosyal ki montre jan obeyisans avèg (tankou sa premye minis lan t ap fè pwomosyon l lan) se yon malè pandje. Continuer de lire Bese tèt ou: yon refleksyon sou kilti obeyisans je fèmen ann Ayiti