Wi ka non: strateji « ban m prèv » la pou andyoze ti fi nan Site Solèy

Malerezman, plen obstak sou wout timoun yo, espesyalman ti fi, ki ka anpeche yo espere yon demen miyò. Youn nan obstak sa yo se lè ti fi tonbe ansent pandan adolesans yo. Atik la montre jan, menm nan ka kote yo te parèt dakò kouche ak mesye ki ansent yo a, an reyalite konsantman sa a konn byeze e kache gwo manipilasyon sikolojik. Continuer de lire Wi ka non: strateji « ban m prèv » la pou andyoze ti fi nan Site Solèy

Remèd SIDA: yon match biznis-lasante

Se sitou sou yon ankadre nan liv Bénassy-Quéré et al. (2012) la, « Politique économique », biyè sa a chita. Soti nan lane 2000 rive nan lane 2010, pri tretman kont maladi SIDA bese soti 10 000 USD pou rive nan 116 USD, pou chak malad, yon degrengolad ki reprezante prèske 99% kantite kòb sa te konn koute an 2000 lan. Youn nan rezon degrengolad pri sa, … Continuer de lire Remèd SIDA: yon match biznis-lasante