Konsènan Kreyonomi

Kreyonomi vle sitou simaye konesans ki nan ekonomi ak matematik an kreyòl. Kòman ekonomi ak matematik ka ede nou rezoud pwoblèm pèsonèl nou, pwoblèm Ayiti oswa pwoblèm monn lan? Akote sa, se tout syans sosyal yo e menm syans natirèl yo an jeneral ki kapab enterese nou, an fonksyon bezwen yo oswa aktyalite a. Lèfini tou , nou genyen yon paj kote pafwa nou pataje kèk kontni an franse. Anfen, anplis travay vilgarizasyon konesans lan, w ap jwenn tou kèk analiz oswa pozisyon pèsonèl nou sou yon seri sijè.

Se Stevens Azima (yon doktoran nan agwoekonomi nan Université Laval) ki ap jere blòg sa a, men pafwa gen lòt moun ki konn pote kontribisyon yo. Ou kapab ale nan paj kontak la pou plis detay oswa ekri nou lapoula nan kreyonomi@gmail.com oswa stevensazima@gmail.com