Baryè lib: èske akò komès entènasyonal yo se madichon?

Opozan liberalizasyon komès entènasyonal la renmen di akò sa yo gen move konsekans (sou salè moun ap touche, sou anviwònman an, elatriye) e poutèt sa yo ta dwe evite yo. E deba sa gen anpil koze ki melanje ladan.