Bèlantre nan fonksyon matematik yo

FONKSYON : YON NOSYON KI SOTI LWEN Lide « fonksyon » an sanse parèt nan tout sòs nan matematik la. Si se vre depi sou tan Babilonyen yo (2000 avan Jezikri), moun ap eseye tabli koneksyon ant divès kategori nonb, koneksyon sa yo pa t twò enterese matematisyen yo tankou yon sijè etid poukont yo. Se menm konsta a nou fè lè nou rive sou Grèk yo, mwens … Continuer de lire Bèlantre nan fonksyon matematik yo