Derivasyon enplisit

Pwòf AP pote yon lòt biyè tou cho pou nou sou teknik derivasyon enplisit la. Li konn enteresan pou n gade ki chemen yon dlo ki soti nan tèt yon mòn pran pou l desann nan pye mòn nan. Se yon chemen ki fè S. Se paske dlo a ap chache pi bon pant laLire la suite « Derivasyon enplisit »

Wout kwochi a konn pi kout: derivasyon logaritmik

Jodi a, se yon jou espesyal. Se premye kontribisyon nou resevwa nan men yon lektè blòg la. Biyè jodi a, se Pwofesè AP ki pote l pou nou. Lajès li san limit: li gentan gen yon lòt biyè k ap kuit. Biyè ki te vin anvan an sou zafè derive yo te fè yon bèlLire la suite « Wout kwochi a konn pi kout: derivasyon logaritmik »