Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou)

Nou te li tèks sa a pou ou Le travail du genre, les sciences sociales à l’épreuve des différences de sexe. (Introduction) –Jacqueline Laufer , Margaret Maruani, Catherine Marry an 2003 Ou kapab telechaje grenn atik n ap kòmante a la: Tèks sa a se entwodiksyon yon liv kolektif otè plizyè disiplin te met ansanm pou pibliye an 2003. Tèks la fè yon ranmase sou … Continuer de lire Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou)