Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou)

Nou te li tèks sa a pou ou Le travail du genre, les sciences sociales à l’épreuve des différences de sexe. (Introduction) –Jacqueline Laufer , Margaret Maruani, Catherine Marry an 2003 Ou kapab telechaje grenn atik n ap kòmante a la: Tèks sa a se entwodiksyon yon liv kolektif otè plizyè disiplin te met ansanm pou pibliye an 2003. Tèks la fè yon ranmase sou … Continuer de lire Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou)

Article mis en avant

Fanm yo se moun

Mwen deside kreye yon kategori tèks opinyon sou aktyalite peyi a. Menm jan ak Howard Zinn, mwen kwè koze pwofesè, ekriven, jounalis, syantifik oblije rete net la se yonn nan pil ide tou fèt yo konvenk nou pou nou repete tankou jakorepèt paske lè konsa elit ekonomik yo ak klas politik la ka kontinye viv kè pòpòz. Netralite mwen ap pale la a, ki te … Continuer de lire Fanm yo se moun