Ekonomi an pratik (Pòdkas)

Twazyèm epizòd Kreyonomi Podcast la soti. Ladan mwen eseye gade kòman prensip ak zouti ekonomi yo ka ede nou pran bon desizyon nan lavi n ap mennen chak jou a. M plis konsantre sou aspè ki ka itil nou dirèkteman. An jwètman kon sa, mwen sanse kouvri nan sèl grenn epizòd sa pifò fondman syans ekonomik la, ni apwòch dominan yo ni apwòch ki pi … Continuer de lire Ekonomi an pratik (Pòdkas)