Lalin ak solèy: sa w pi pito? Enpòtans yon teyori konsomatè (1)

Sa enposib! Gen plis pase 7 milya moun sou tè a. Chak gen yon istwa. Menm 2 marasa rete 2 moun diferan. Li pa t ap posib (e sa pa t ap fòseman itil) pou tabli yon teyori ki esplike epi predi konpòtman chak grenn moun ki ap konsome sou latè . Poutan, aktivite konsome a, soti depi nou fèt rive nan granmoun nou, jwe … Continuer de lire Lalin ak solèy: sa w pi pito? Enpòtans yon teyori konsomatè (1)